Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.  Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen naar info@wollendekbedwinkel.nl.

Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen
Wij verzoeken u het product ongebruikt en zoveel als mogelijk in de originele staat en verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping van de complete bestelling ontvangt u alle betalingen, inclusief evt. bijdrage leveringskosten voor de heenzending*), zo spoedig mogelijk na retour ontvangst, maar uiterlijk binnen 14 dagen, terug. Bij gedeeltelijk retourneren van een bestelling ontvangt u het bedrag van het teruggestuurde artikel/de teruggestuurde artikelen retour.

Wij betalen u bij voorkeur terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten, bij retournering vanuit Nederland, ca. € 6,95 zullen bedragen.

*) M.u.v. kosten voor extra service/leveringsopties
Voor buitenlandse leveringen vergoeden we maximaal € 10,-

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals artikelen die qua maatvoering, vulmateriaal of vulgewicht afwijken van de standaard artikelen die op onze website worden aangeboden.
  • Zakelijke klanten.

voor het herroepen van uw bestelling kunt u gebruik maken van het  formulier voor herroeping.


Best verkochte producten

Tags